Mentorsprojektet

Grundidén med projektet är att skapa ett utbyte mellan personer i näringslivet som arbetar med personalfrågor och studenter på PA-programmet. Detta projekt riktar sig till studenter som går i årskurs 3 på PA-programmet samt de som går i årskurs 2 på masterprogrammet HRM/HRD.

En mentor guidar sin adept i arbetslivet. De två skapar en relation där de kan ta lärdom av varandra. Mentorn har praktisk kunskap och erfarenhet medan adepten tillför nya studier och teorier.

Adeptens uppgift
De studenter som ingår i mentorsprojektet kallas för adepter. Att vara adept kan fungera som en länk till arbetslivet och det är du och din mentor som tillsammans kommer överens om vad ni vill uppnå med mentorskapet. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad du önskar av din mentor så att matchningen blir så bra som möjligt. Att vara adept bygger på ditt eget engagemang samt att du bidrar med de kunskaper du har vad det gäller teorier, perspektiv och ny forskning. Det är endast du och din mentor som sätter nivån!

Mentorns uppgift
Mentorns uppgift är att ge en bild av vad HR-arbete innebär och förklara komplexiteten som finns i många personalfrågor. Mentorn blir en förebild som kan dela med sig av sina egna erfarenheter, vilket kan bidra till intressanta diskussioner. Adepten kan bidra med färska kunskaper och vetskap om nuvarande forskningsläge. En mentor ska vara intresserad av att få hjälpa en PA-student/masterstudent och vara beredd att lägga ner tid och kraft på samarbetet som sträcker sig under ett års tid.

Mentorsprojektet
Mentorsprojektets uppgift är att skapa förutsättningar för samarbete mellan studenter och mentorer. Vi anordnar även en uppstartsträff med inspirerande föreläsare, mingel och en möjlighet för ett första möte. Mentorsprojektet är lärorikt och bidrar med nya erfarenheter, för såväl mentorer som adepter, och ser till att den goda kontakten mellan yrkesverksamma och studenter. Vi som är aktiva i mentorsprojektet ser fram emot ett innehållsrikt och givande år. Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information.

Vi som representerar Mentorsprojektet 2019/2020 är: Ebba Andersson, Klara Himmelstrand & Louise Agerman

Kontakt: mentorsprojektet1@personalvetare.nu