Masterns SU grupp

Masterns SU-grupp verkar för att anordna diverse studiesociala aktiviteter för studerande HR-mastersprogrammet. Då många studerande inom Mastersprogrammet anländer från andra universitet/högskolor verkar SU-gruppen för att skapa nya kontaktnät samt ett intresse för sektionen PULS hos studenterna. De fungerar även som länk mellan Mastersprogrammet och HR-programmet.

Vi som representerar Masterns SU är: Victoria Sunnerhage, Rut Reed, Anna Ambjörn, Emma Risberg & Felicia Eckeskog

Kontakt: Mastersu@personalvetare.nu