Masterns SU grupp

Masterns SU-grupp verkar för att anordna diverse studiesociala aktiviteter för studerande inom Mastersprogrammet HRM/HRD. Då många studerande inom Mastersprogrammet anländer från andra universitet/högskolor verkar SU-gruppen för att skapa nya kontaktnät samt ett intresse för sektionen PULS hos studenterna. De fungerar även som länk mellan Mastersprogrammet HRM/HRD och PA-programmet.

Vi som representerar Masterns SU är: Ebba Andersson, Klara Himmelstrand, Louise Agerman & Andreas Nilsson

Kontakt: Mastersu@personalvetare.nu