Jobb efter examen

När du har avslutat din utbildning på PA-programmet kan du bland annat arbeta med följande:

Arbetsuppgifterna finns på till exempel enheter för personalarbete, utbildning, information och kommunikation på företag, förvaltningar och andra organisationer. De finns också på utredningsavdelningar och arbetsmarknadsenheter, i arbets- eller personalförmedlande verksamhet. Du kan komma att arbeta med personal- och kompetensutveckling, förändringsarbete, rekrytering och urval av personal, personalavveckling, personal-socialt arbete och rehabilitering. Ditt arbete kan även innehålla arbetsorganisationsfrågor, arbetsmiljöarbete, förhandlings-  eller utredningsarbete.