Ny föreläsare på HR-dagen

Ulla Thorslund som blivit utnämnd till årets Hälsosamma chef 2012 har tyvärr ställt in sin föreläsning. Därför har vi istället bokat in Kristina och Marie!

Kristina och Marie är strateger inom Stockholmsstad och har bland annat arbetat med att skapa förutsättningar för att utveckla hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.
De kommer att prata kring fyra olika delar, Sunt ledarskap Delaktighet och ansvar, Hälsa och välbefinnande samt Aktiv rehabilitering! I sin föreläsning ”Att skapa en hälsosam och attraktiv arbetsplats”.