Alumni

Alumni

Alumniverksamhet handlar om nätverk!
Nätverk är ett av nyckelorden i dagens samhälle, och därför har
alumniverksamheten idag en så pass viktig roll att spela.

Tanken är att alumner (examinerade studenter) och vi som fortfarande studerar på universitet ska kunna ha ett ömsesidigt samarbete, som i slutändan innebär att båda parter blir glada och nöjda. Alumner har mycket att ge till nuvarande studenter i form av inspiration, vägledning och praktiska tips. Detta är någonting som studenter verkligen kan dra nytta av. Inte minst studenter inom HR-programmet, vars framtida yrkesbana inte direkt kan anses vara ristad i sten!

Du når HR:s Alumninätverk på följande mail:
naringsliv@personalvetare.nu

Adressen till nätverket ärhttp://www.liu.se/alumni.