PULS sponsrar tUTΩPIA – gratis kaffe och "klegg"!

PA-programmet har som bekant inlett ett samarbete med tUTΩPIA för att stötta upp ekonomikursen i PA2H.

Som en välkomstpresent bjöd organisationen alla deltagare och tutors på kaffe vid det första tillfället torsdag den 27 augusti.

Då detta var uppskattat och kan ses som något som både främjar utbildningsmiljön och den sociala gemenskapen på programmet har PULS beslutat att följa upp detta och för ett par tillfällen framöver bjuda deltagare och tutors på kaffe och ”klegg”, dvs. exempelvis en chokladboll.

Kaffekopp Chokladboll

Förhoppningsvis kommer tUTΩPIA, som är en relativt nystartad förening, i framtiden teckna centrala avtal med exempelvis universitetet eller kåren och därigenom kunna täcka s.k. trivselutgifter på egen hand. Dock är några sådana avtal inte i hamn ännu och därför har de olika sektionerna ex. Elin (ekonomerna) och PULS valt att lämna stöttande bidrag tills vidare. I PULS fall handlar det i första hand om fyra tillfällen, med möjlighet till fortsättning.

Besök tUTΩPIA här!

Som vanligt krävs att man anmäler sig till tUTΩPIA-tillfällena, vilket man gör genom att besvara det mail som har skickats ut från tutopia@personalvetare.nu.

Har du inte fått ett sådant mail? Kontakta i så fall utbildning@personalvetare.nu