Sociala utskottet

Sociala utskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi vill öka gemenskapen inom HR-progammet, HR-masterprogrammet och BVG och med andra program. Det ska vara roligt att komma hit, det ska vara riktigt skojigt under tiden och man ska få en fin avslutning!

Ordförande: Ida Norstroem
Mail: socialt@personalvetare.nu

Vice ordförande: Moa Byström
Mail: vice.socialt@personalvetare.nu

  • Sociala utskottet anordnar studiesociala aktiviteter under hela året. Vi drivs av visionen att öka gemenskapen inom PULS-sektion där utgångspunkten är inom HR-programmet, BVG och HR-Mastersprogrammet. Det ska vara roligt att komma hit till Linköping och PULS, det ska vara riktigt skojigt under tiden och man skall få en fin avslutning när studietiden är slut. Det sociala utskottet har sex arbetsgrupper, dessa är följande:

PiLS. (Sexmästeri/festeri). PiLS är PULS sexmästeri/festeri som anordnar sittningar och andra roliga event för alla PULS-medlemmar samt studerande inom HR-programmet, BVG och HR-masterprogrammet. Som PULS-medlem tillges oftast en fin rabatt på biljetter och dylikt.

PAmp. (Överfadderi). Ingen info.

MaxPULS. MaxPULS anordnar en rad fysiska aktiviteter för alla PULS-medlemmar. Bland annat finns vi varje måndag i Fridtunaskolan sporthall för diverse aktiviteter. Se fliken MaxPULS för mer information.

Diplomeringsgruppen. Diplomeringsgruppen är den arbetsgrupp som anordnar den avslutande diplomeringshögtiden för HR-programmets sistaårskursare innan de tar steget ut i arbetslivet. Som första HR-program i Sverige genomfördes under verksamhetsåret 05/06 en diplomeringshögtid för nyexaminerade studenter och som sedan dess blivit en fortsatt mycket uppskattad tradition.

Masterns SU-grupp. Masterns SU-grupp verkar för att anordna diverse studiesociala aktiviteter för studerande inom HR-mastersprogrammet. Då många studerande inom mastersprogrammet anländer från andra universitet/högskolor verkar SU-gruppen för att skapa nya kontaktnät samt ett intresse för sektionen PULS hos studenterna. De fungerar även som länk mellan mastersprogrammet och kandidatprogrammet inom HR.

BVG:s SU-grupp. BVG:s SU-grupp verkar för sammanhållning i BVG-klasserna. De anordnar studiesociala aktiviteter för studenter som läser Beteendevetenskaplig grundkurs, men verkar också för en bättre sammanhållning och strävar efter att fungera som en tydlig länk mellan BVG och HR-programmet.