HRarkin

Det är vi som är HRarkin. LiU:s mäktigaste överfadderi.
Vi har för tillfället fullt upp med att planera Nolle-P 2019.
Kom ihåg – HRarkin ser allt.