HRarkin

Om HRarkin vore Nollan, så hade HRarkin läst igenom Välkomstboken noga för att väl förbereda sig inför Nolle-P. Men det är bara om HRarkin vore Nollan.
Nollan bör dessutom veta – HRarkin ser allt.