Grön Sektion

Sedan 2010 har PULS varit en grön sektion. Detta innebär att vi har en ”grön stämpel” och kan jämföras med någon form av kravmärkning som finns på den vanliga mataffären.

År 2013 nominerade vi dessutom oss själva till LiUs miljöpris som delas ut vartannat år till studenter/studentföreningar och vart annat år till anställda. Vi fick inte ”första priset” men blev istället hedersomnämnda för vårt miljöarbete samt fick ett diplom, något vi är mycket stolta över!

År 2015 lyckades vi nå hela vägen och tog hem förstapriset på 5000kr som vi valde att oavkortat skänka till Musikhjälpen som detta år hade tema miljö.

Vad gör en diplomerad Grön sektion?          

Gröna Sektioner miljöanpassar sin egen vardagliga verksamhet, något som vi i PULS gör genom att i varje arbetsgrupp utnämna ett så kallat ”Miljöombud” vars huvudsyfte är att föra in ett miljötänk inom arbetsgruppen.

Inom PULS arbetar vi också med att utveckla nya och roliga sätt att sprida kunskap på om miljö till våra medlemmar. Vi har bland annat årligen en miljövecka som heter Gröna veckan där vi genom åren anordnat miljöpubar, klädbytesdagar och inspirationsföreläsningar.

Vad är en Grön sektion?

  • En modell för systematisk miljöförbättring och miljödiplomering
  • Inrättades 2007 av Kårerna och miljöstrategen vid LiU
  • År 2012 diplomerades tretton Gröna Sektioner vid LiU
  • Syftar till att underlätta sektionernas miljöarbete genom att konkretisera och systematisera arbetet med miljöfrågorna
  • Ska även bidra till att skapa engagemang och medvetenhet kring miljöfrågorna och hållbar utveckling hos medlemmarna
  • Bygger på kriterier som måste uppfyllas. Därefter sker diplomering i samband med en ceremoni
  • Syftar till att underlätta sektionernas miljöarbete genom att konkretisera och systematisera arbetet med miljöfrågorna
  • Ska leda till miljöanpassning av den egna verksamheten

Det måste dessutom finnas två miljöansvariga vid sektionen och minst en av dessa ska under året delta vid en miljöutbildning som LiU anordnar med betoning på miljöfrågor och miljöarbete. De miljöansvariga ska vidare delta aktivt i möten med ”Miljögruppen för Gröna sektioner”.

En miljöplan ska även upprättas med tidsbestämda mål, hur de ska uppnås och vem/vilka som är ansvariga för de angivna. Planen revideras sedan varje år genom miljöförbättrande åtgärder. Denna miljöplan ska sedan finnas tillgänglig för sektionen medlemmar och den hittar ni på hemsidan under dokument.

Sektionen har dessutom till uppgift att sprida kunskap om miljöarbetet till medlemmarna och det ska finnas som en återkommande punkt i möten mellan styrelse, utskott och studentrepresentanter.

Vi som är ansvariga för Grön sektion:
Ordförande i näringslivsutskottet: Victor Thyrstedt
Vice ordförande i näringslivsutskottet:

Ni kan nå oss på följande mailadresser:
naringsliv@personalvetare.nu
Vice.naringsliv@personalvetare.nu