Utbildningsutskottet (UU)

Utbildningsutskottet sitter med den otroligt angenäma uppgiften att säkerställa en bra arbetsmiljö och att utbildningskvalitén är på topp. Ramen för utskottets medlemmar utgörs bland annat av enkätundersökningar, diskussionsforum, programråd och ett mindre projektplanerande.

Arbetsmiljöarbetet sköts genom att arbetsmiljöombudet (AMO) tar emot anmälningar och genomför projekt terminsvis. Utbildningsbevakning sker bland annat genom klassrepresentanternas kontinuerliga dialog med kursansvariga och deras aktiva arbete med utvärderingar.

Ordförande: Sanna Nyhem
Mail: utbildning@personalvetare.nu

Vice ordförande: August Wagrelius
Mail: vice.utbildning@personalvetare.nu