Styrelsen 2018

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2018:

Ordförande: Matilda Strömberg
Kontakt: ordf@personalvetare.nu

Ekonomiansvarig & Vice ordförande: Pernilla Lindh
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu

Ordförande i Näringslivsutskottet: Simon Bergstrand
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu

Ordförande i sociala utskottet: Rebecca Parry
Kontakt: socialt@personalvetare.nu

Ordförande utbildningsutskottet: Sanna Nyhem
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu

Sponsoransvarig: Anjah Ivarsson
Kontakt: spons@personalvetare.nu

Medlemsansvarig & Arbetsmiljöombud: Mimmi Säll
Kontakt: medlem@personalvetare.nu
Kontakt: amo@personalvetare.nu 

Informationsansvarig: Paulina Wangsten
Kontakt: info@personalvetare.nu

Foto: Rickard Jaas