Styrelsen 2017

PULS styrelse är ansvariga för PULS representation och verksamhet. Styrelsens uppgift är att utifrån verksamhetsplanen arbeta för att nå sektionens mål. Detta innebär att styrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. Styrelsen knyter ihop utskotten och ska ge förutsättningar för deras arbete.

Det är vi som sitter i PULS styrelse 2017:


Ordförande: Charlotte Göransson
Kontakt: ordf@personalvetare.nu


Vice ordförande: Ulrika Britte
Kontakt: vice.ordf@personalvetare.nu


Ordförande i Näringslivsutskottet: Elin Adamsson
Kontakt: naringsliv@personalvetare.nu


Ordförande i sociala utskottet: Evelina Sundling
Kontakt: socialt@personalvetare.nu


Ordförande utbildningsutskottet: Anton Jigblad
Kontakt: utbildning@personalvetare.nu


Sponsansvarig: Johanna von Zeipel
Kontakt: spons@personalvetare.nu


Ekonomiansvarig: Araken Junior
Kontakt: ekonomi@personalvetare.nu


Medlemsansvarig: Sofia Sjöberg
Kontakt: medlem@personalvetare.nu


Informationsansvarig: Natalie Rolin
Kontakt: info@personalvetare.nu