BVG’s SU grupp

BVG’s SU grupp representerar det sociala utskottet för de som läser beteendevetenskaplig grundkurs på LiU.

BVG’s SU består i nuläget av tre tjejer i termin 2. Vi heter:
Sanna Wilén, ordförande
Emma Robertsson, ekonomiansvarig
Linda Olofsson, miljöombud

Vi i SU-gruppen jobbar för att öka sammanhållningen i BVG klasserna, anordna studiesociala evenemang så som overallinvigning och nollning samt att göra studieåret på BVG så roligt som möjligt!

För att få kontakt med oss nås vi på bvgsu@personalvetare.nu